-Děrovací stroj

Pohony děrovacího stroje


Název: Elektrohydraulické pohony děrovacího stroje
Objednatel: BKB Metal, a.s. Ostrava
Finální zákazník:   VÍTKOVICE – Válcovna trub, a.s.
Popis:  Součástí výměny hlavního pohonu děrovací stolice Malý Mannessman a zařízení vysokotlakého ostřiku okují ve fa. Vítkovice – Válcovna trub, a.s., byla dodávka nového hydraulického zařízení včetně elektronického řídícího systému. Hydraulika zajišťuje přesun předvalku z karuselové pece k důlčíkovači a děrovací stolici, kde už začíná vlastní proces válcování trubky.
Pracovní tlak:  p = 16 MPa
Max. průtok:   Qmax = 49 dm3.min-1
Hydrogenerátor: Denison – PV15
 

 


Funkce pohonu:

1x válec zvedacího roštu u karuselové pece
1x válec srovnávací páky
1x teleskopický HM - příčný pojezd vozíku ložiskového tělesa
1x válec uchycení předvalku
1x válec zved. roštu před kyvným stolem
1x válec velkého výkyvného stolu
1x válec důlčíkovače

 

Comments