-ISO 9001

Kvalita je v moderní průmyslové výrobě chápána jako schopnost výrobce zajistit, aby výrobní proces probíhal podle přesně zdokumentovaných postupů, aby jejich dodržováni bylo účinně kontrolováno a aby bylo zaručeno, že kvalita výrobků je stálá. Proto je zaváděn tzv. Systém řízení jakosti podle evropských norem ISO řady 9000, který stanovuje, jaké zásady musí být dodržovány od projekce , konstrukce , přes nákup potřebných komponentů, nástrojů a dalších pomocných materiálů, až po expedici hotového výrobku.


Systém řízení jakosti byl v naší společnosti zaveden v roce 2001 a následně byl recertifikován v dubnu 2005. Systém řízení jakosti je prověřován nezávislou certifikační firmou Best Quality podle revidované mezinárodní normy ISO 9001:2009.


Funkčnost zavedeného systému jakosti je prověřována pravidelnými plánovanými interními audity. Na základě výsledků interních auditů, souhrnných zpráv z reklamací a vnitřní nejakostní výroby, požadavků, připomínek a podnětů zákazníků, jsou přijímána preventivní opatření ke zvýšení kvality. Kontrola jakosti našich výrobků vychází z průzkumu trhu a požadavků zákazníků.


Pro zavedení Systému bylo nutno vypracovat, případně přepracovat, rozsáhlou dokumentaci a vydat celou řadu organizačních norem stanovujících zásady všech činností organizace a dovybavit výrobu i zkušebnu dalšími novými potřebnými měřidly a kontrolními a zkušebními přístroji.


Pojem kvalita a systém jejího řízení se stává záležitostí všech zaměstnanců společnosti. Nejde již jen o realizaci programů k jejich zajištění, ale o trvalé pěstování firemního klimatu, ve kterém se kvalita stává ústředním tématem.

Comments