HYDRAULIKA‎ > ‎-Školení‎ > ‎

Úvodní kurz hydrauliky

Úvodní jednodenní kurz hydrauliky

Jedná se o úvodní kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů. Kurz je jednodenní a má 6 vyučovacích hodin. Školení jsou vždy přizpůsobené požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry a servisní pracovníky jsou přednášky více zaměřeny na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch.


Max počet účastníků jednoho kurzu ………………8-10 osob


Školení probíhají ve školícím centru firmy BKB Metal a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava 2 . Případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.


Cena …1 000,- Kč/osobu nebo 6 000,- Kč při obsazení celého kurzu


Cena kurzu pokud probíhá ve firmě Objednavatele…… 6 000,- Kč + náklady na dopravu 7 Kč/km


Při objednávce dvou a více kurzů poskytujeme slevu 10%.


Školitelé : Ing. Jiří Valošek, Ph.D. , Ing. Tomáš Vojtek 


Součásti kurzu jsou školící podklady pro každého účastníka kurzu, certifikát o absolvování kurzu a malé občerstvení.


Přehled jednotlivých témat základního úvodního kurzu hydrauliky
:


a) Základy průmyslové hydrauliky

Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika, základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod.

b) Prvky pro řízení průtoku a tlaku
Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků.

c) Proporcionální technika
Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu.

d) Hydraulické válce
Základní výpočty, konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.

e) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla . Ekologická likvidace použitých kapalin.

f) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádrž, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží.

g) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů , ohýbaní trubek, typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu.

h) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.

Comments