HYDRAULIKA‎ > ‎-Školení‎ > ‎

Dvoudenní základní kurz

Základní všeobecný kurz hydrauliky

Jedná se o základní kurz všeobecných znalostí hydraulických systémů. Kurz má 12 vyučovacích hodin a je rozdělen do dvou dnů. Školení jsou vždy přizpůsobené požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry a servisní pracovníky jsou přednášky více zaměřeny na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch.


Max počet účastníků jednoho kurzu ………………8-10 osob


Školení probíhají v novém školícím centru firmy BKB Metal a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava 2 . Případně mohou školení probíhat přímo ve firmě Objednatele.


Cena jednoho kurzu je 12 000,- Kč
Při objednávce dvou a více kurzů poskytujeme slevu 10%.
 

Školitelé:  Ing. Jiří Valošek, Ph.D. ,  Ing. Tomáš Vojtek 


Součásti kurzu jsou školící podklady pro každého účastníka kurzu, certifikát o absolvování kurzu a malé občerstvení.


Přehled jednotlivých témat základního všeobecného kurzu hydrauliky:

a) Základy průmyslové hydrauliky
Základní pojmy v hydraulice, hydrostatika, hydrodynamika ,základní fyzikální pojmy, schématické značky jednotlivých prvků, hydraulická schémata, otevřený a uzavřený hydraulický obvod.


b) Prvky pro řízení průtoku a tlaku

Hydraulické rozváděče, škrtící ventily, tlakové ventily, logické ventily. Popis a principy užití jednotlivých prvků.


c) Proporcionální technika                                                                                                                     Proporcionální ventily, servoventily, regulační karty, analogové snímače tlaku a polohy. Výpočet vlastní frekvence hydraulického mechanizmu.


d) Hydraulická čerpadla
princip čerpadel používaných v průmyslové hydraulice. Popis konstantních a regulačních čerpadel, doporučení pro montáž čerpadel, zásady správného zprovozňování. Rozbor užití jednotlivých typů regulačních čerpadel v hydraulických obvodech.

e) Hydraulické akumulátory
Popis a principy užití pro vakové, membránové a pístové akumulátory. Základní bezpečnostní pravidla pro začlenění hydraulických akumulátorů do hydraulických systémů, bezpečnostní bloky pro hydraulické akumulátorů. 

f) Hydraulické válce
Základní výpočty , konstrukční provedení hydraulických válců, typy těsnění, pravidla pro zabudování hydraulických válců do strojních konstrukcí.

g) Rotační hydromotory
Základní výpočty , popis jednotlivých typů rotačních hydromotorů, pravidla pro zprovozňování a provoz rotačních hydromotorů.

h) Pracovní kapaliny hydraulických obvodů
Rozbor jednotlivých skupin tlakových kapalin, základní fyzikální vlastnosti, bezpečnostní ekologická pravidla . Ekologická likvidace použitých kapalin.

i) Nádrže pro pracovní kapaliny
Požadavky na nádržr, výpočet optimální velikosti nadrží, konstrukční provedení, příslušenství hydraulických nádrží.

j) Potrubní rozvody
Výpočet velikosti potrubních rozvodů , ohýbaní trubek , typy spojování potrubí, proplachy potrubního rozvodu.

k) Filtrace v hydraulických systémech
Nečistoty v pracovních kapalinách, třídy znečištění, metody zjišťování čistoty kapalin, typy filtrů, druhy filtračních látek, výpočet velikosti filtru.

k) Provoz a údržba hydraulických mechanismů
Provozní předpisy pro obsluhu a údržbu, hlavní zásady pro bezporuchový chod hydraulického zařízení, technické prostředky pro servis a údržbu hydraulických mechanismů, diagnostika.

l) Zásady montáže a uvádění do provozu.
Správné zásady montáže potrubního rozvodu, proplach potrubního systému, tlaková zkouška. Hlavní zásady při uvádění zařízení do provozu.

Comments